Opis produktu

Badania balistyczne

Śledzenie pocisku

Urządzenie MS Instruments to w pełni zautomatyzowany system śledzenia pocisku. Pozwala na rejestracje lotu pocisku naddźwiękowego z możliwością obserwacji fali uderzeiowej wytwarzanej przez pocisk. System pozwala szybko rozpoznać wady amunicji bez potrzeby przeprowadzaniaa długotrwałych i kosztownych prób.

System pozwala na śledzenie pocisku na odległości ponad 100 m z dokładnością do 0,05%. Może pracować przy prędkości zadanej przez użytkownika lub zmierzonej podczas testu. Oprogramowanie umożliwia pomiar prędkości, korekcje oporu lub opóźnienia sygnału trigger.

Analiza temperaturowa eksplozji

System Thermias oparty jest o dowolną szybką kamerę światłą widzialnego NAC Memrecam i pozwala prowadzić analizy temperaturowe w zakresie 800-2500°C zgodnie z prędkościa i rozdzielczością rejestracji kamery.

Wyniki dostępne są  w różnorodnych formach: histogram rozkładu temperatury, zmiana temperatury w czasie trwania całego zjawiska obrazująca temperatury minimalne, maksymalne i  średnie, zmiana temperatury w danym punkcie, wzdłuż zaznaczonej linii albo wybranego obszaru.

Testy materiałów wybuchowych

nac Image Technology

Firma nac oferuje szeroką gamę produktów spełniających najbardziej wymagające i unikalne potrzeby w zakresie rejestracji obrazu.
Produkty nac oferują największą czułość na światło, najlepszą jakość obrazu, największą pojemność pamięci, najmniejsze kamery i najbardziej zintegrowane pakiety oprogramowania w branży.

MS Instruments

Jeden z głównych dostawców systemów śledzących na świecie. Oferuje także urządzenia do badań balistycznych oraz testów materiałów odpornych na pociski.