Opis produktu

Badania wibracyjne

Wykonujemy usługi badań wibracyjnych z zastosowaniem wzbudnika elektrodynamicznego. Dokonamy oceny odporności na drgania według wytycznych normatywnych, dla dowolnych sygnałów, w tym harmonicznych, poliharmonicznych i losowych. Nasza aparatura jest w stanie wytworzyć drgania o maksymalnej wartości skuteczniej przyspieszenia 580 m/s2 RMS dla zakresu 5-2000Hz i przy maksymalnej amplitudzie siły 22kN.

Przyspieszone badania zmęczeniowe

Posiadamy wiedzę i aparaturę do realizacji przyspieszonych badań zmęczeniowych dla obiektów o maksymalnej masie do 50 kg. W ramach badań pomożemy udzielić odpowiedzi, czy obiekt na skutek interakcji z rzeczywistym środowiskiem pracy może ulec uszkodzeniu w założonym od górnie okresie eksploatacji? Przygotujemy zastępcze widmo obciążeń ujmujące warunki eksploatacyjne, które w sposób przyspieszony wymusza zużycie.