Opis produktu

Posiadamy wieloletnie doświadczeniu w realizacji badań symulacyjnych. Stosujemy najnowsze rozwiązania w pracach obliczeniowych – używamy profesjonalnego oprogramowania NX NASTRAN do analizy zjawisk fizycznych zachodzących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń

MECHANIKA

              Z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych realizujemy badania strukturalne nawet dla najbardziej złożonych obiektów. W szczególności wykonujemy:

 • liniowe analizy statyczne (Linear Statics) – naprężenia, odkształcenia, przemieszczenia, siły reakcyjne
 • badania podatności na wyboczenie (Linear Bucking),
 • analizy modalne (Real Eigenvalues)
 • analizy dynamiczne (Response Dynamics)
 • analizy nieliniowe (Nonlinear Statics) z  uwzględnieniem dużych przemieszczeń oraz nieliniowości materiałowej (trwałe odkształcenia plastyczne)

              W badaniach potrafimy uwzględniać obecność połączeń spawanych, połączeń śrubowych ze wstępnych napięciem, a także sprzężeń kontaktowych we wszystkich konfiguracjach występujących w częściach maszyn (wpusty, koła zębate, pasowania ciasne, etc.).

           Mamy doświadczenie we wnioskowaniu z badań symulacyjnych w zakresie zmęczeniowym. Na podstawie analiz dynamicznych i wysymulowanych przebiegów naprężeń potrafimy szacować trwałość zmęczeniową. Używamy do tego zaawansowanych technik, w tym m.in.: metodę Rainflow, dwuparametryczne charakterystyki zmęczeniowe i metody kumulacji uszkodzeń.

            Ponadto realizujemy zadania optymalizacyjne dla obiektów mechanicznych, przy ustalonych przez klienta kryteriach optymalizacji i funkcjach celu. Wskażemy:

 • Gdzie i ile odebrać materiału, celem minimalizacji masy i przy zachowaniu dużej wytrzymałości.
 • Jak wzmocnić strukturę celem maksymalizacji częstotliwości drgań własnych, przy stałej masie.
 • Jaki materiał przyjąć do budowy obiektu przy narzuconej topologii konstrukcji.
 • Przyczynę awarii dla istniejących produktów. Zmodyfikujemy istniejące rozwiązania techniczne celem usunięcia wad. Pomożemy wdrożyć nowy produkt do bieżącego procesu produkcyjnego lub badawczego.
 • I wiele innych zabiegów dostosowanych do szczegółowych wymagań klienta.

              Mamy doświadczenie we wnioskowaniu z badań symulacyjnych w zakresie zmęczeniowym. Na podstawie analiz dynamicznych i wysymulowanych przebiegów naprężeń potrafimy szacować trwałość zmęczeniową. Używamy do tego zaawansowanych technik, w tym m.in.: metodę Rainflow, dwuparametryczne charakterystyki zmęczeniowe i metody kumulacji uszkodzeń.

Badania wibracyjne

Realizujemy badania wibracyjne z zastosowaniem wzbudnika elektrodynamicznego. Dokonujemy oceny odporności na drgania według wytycznych normatywnych, dla dowolnych sygnałów, w tym harmonicznych, poliharmonicznych i losowych. Nasza aparatura jest w stanie wytworzyć drgania o maksymalnej wartości skuteczniej przyspieszenia 580 m/s2 RMS dla zakresu 5-2000Hz i przy maksymalnie 22kN.

Przyspieszone badania zmęczeniowe

Posiadamy wiedzę i aparaturę do realizacji przyspieszonych badań zmęczeniowych dla obiektów o maksymalnej masie do 1 kg. W ramach badań pomagamy udzielić odpowiedzi, czy obiekt na skutek interakcji z rzeczywistym środowiskiem pracy może ulec uszkodzeniu w założonym od górnie okresie eksploatacji? Przygotujemy zastępcze widmo obciążeń ujmujące warunki eksploatacyjne, które w sposób przyspieszony wymusza zużycie.

Analiza ruchu

Wykonujemy badania:
 • Kinematyki, dla zagadnień, w których przedmiotem zainteresowania jest tor ruchu części maszyn. Wygenerujemy informacje odnośnie trajektorii ruchu kluczowych węzłów mechanizmów, a także przemieszczeń, prędkości i przyspieszeń.
 • Dynamiki, dla zagadnień, w których przedmiotem zainteresowania jest wpływ czynnika wymuszającego ruch. Wygenerujemy informacje odnośnie zapotrzebowania na moment obrotowy, siłę oraz moc dla napędów mechanizmów, w tym silników elektrycznych i siłowników hydraulicznych, a także wyznaczymy wartości sił reakcyjnych dla celu realizacji analiz MES.
 • Kolizji przemieszczających się względem siebie części.
 • Wpływu imperfekcji wymiarowych, w tym odchyłek kształtu i geometrii na możliwość płynnej pracy projektowanych zespołów maszynowych.
Wykonamy także animacje funkcjonowania mechanizmów w warunkach operacyjnych, dla potrzeb marketingowych  i sprzedażowych.

Termodynamika i przepływy

Wykonujemy symulacje transferu ciepła  i wnioskujemy z analiz obejmujących zagadnienia stacjonarne oraz niestacjonarne. W badaniach uwzględniamy zjawiska termodynamiczne zachodzące w ciałach stałych i płynach, ujmujemy:
 • konwekcję, w tym naturalną, mieszaną oraz wymuszoną,
 • przewodzenie,
 • radiację,
 • przemiany fazowe,
 • interakcje płynu i struktur fizycznych (tzw. analizy FSI).

Termodynamika i przepływy

Pomożemy, ułatwimy i wesprzemy w procesie projektowania:
 • radiatorów pasywnych i aktywnych
 • układów chłodzenia dla elektroniki użytkowej,
 • dedykowanych systemów wymiany ciepła dla zastosowań laboratoryjnych,
 • wymienników ciepła,
 • układów kondycjonowania temperatury we wszelkich zastosowaniach technicznych.