Projektowanie i realizacja konstrukcji specjalnych oraz stanowisk badawczych

 

Projektujemy i wytwarzamy dedykowane stanowiska badawcze dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów według najwyższych standardów wykonania. Zaprojektujemy w CAD 3D, wykonamy lub zaadaptujemy na zlecenie stanowisko badawcze wprost dostosowane do surowych wymagań. Nasze produkty cechuje bezpieczna i łatwa obsługa, ekonomia użytkowania, łatwość konserwacji i możliwość rozbudowy w zależności od postawionego problemu. W ten sposób zapewniamy efektywność kosztową i przyszłą rentowność Państwa firmy. W szczególności posiadamy doświadczenie w:

  • Budowie stanowisk dla branży Automotive, w tym do testów bezpieczeństwa biernego SCAT, ALIS, HDA, DITS oraz testy siedzeń SSS, systemów napędowych, układów sterowania, interfejsu pojazd-kierowca. Współpracujemy z firmą Encopim – znanym i cenionym dostawcą stanowisk badawczych w Europie encopim.com.
  • Wdrażaniu urządzeń do testów udarowych (droptestery oraz shocktestery), zaprojektowanych tak, aby symulować rzeczywiste warunki uderzeń, wstrząsów, udarów. Maszyny te niezbędne są w procesie walidacji produktu, pomagają w zrozumieniu wytrzymałości strukturalnej i odporności na uderzenia oraz w zapobieganiu uszkodzeniom na skutek obciążeń impulsowych. Powszechnie stosowane są w testach kasków, hełmów, systemów bateryjnych, elektroniki użytkowej, urządzeń dla wojska i wielu innych.
  • Projektowaniu dedykowanych hydraulicznych systemach do badań wibracyjnych. Duże amplitudy sił i częstotliwości do 25 Hz to nie problem. Nasze rozwiązania bazują na układach sztywnych prowadnic liniowych, osadzonych w konstrukcji stalowej wraz z siłownikiem hydraulicznym o dużej ruchomości i generującym ogromne siły w pionie i w poziomie. Zastosowany przez nas kontroler drgań natomiast pozwoli na wytwarzanie wibracji sinusoidalnych lub losowych.
  • Budowie i wdrażanie maszyn oraz urządzeń do badań zmęczeniowych.
  • Opracowaniu i konfiguracji systemów elektroniki użytkowej dostosowanych do wymagań klientów. Stworzymy system sterowania, kontroli lub diagnostyki posiadający dowolny interfejs oraz realizujący proste zadania jak pomiar temperatury i generowanie komunikatów alarmowych, ale także bardziej złożone jak kompleksowa kontrola działania stanowiska wibracyjnego. Nasze rozwiązania bazują na niezawodnych i sprawdzonych w przemyśle układach AVR, PIC, PIC32, ARM, a także PLC w tym Siemens z grupy S7.
  • Zaprojektujemy i wykonamy dowolny uchwyt do montażu próbek do badań wibracyjnych. Sprawdzimy uchwyt pod kątem charakterystyk dynamicznych oraz trwałości zmęczeniowej. W zależności od potrzeb zastosujemy wysoką lub standardową jakość wykonania gwarantującą prawidłowe uchwycenie detalu.
 

Współpracujemy od lat ze stałymi podwykonawcami, dysponującymi zaawansowanym parkiem maszynowym, w tym urządzeniami do laserowego wycinania blach i profili, maszynami CNC do obróbki ubytkowej oraz malarnią. Zapewniamy wysoką jakość wykonania spełniającą najwyższe standardy.