Opis produktu

 • Siła nacisku 5-100 kN,
 • Pomiar siły nacisku z dokładnością 0,5% wartości maksymalnej,
 • Maksymalna prędkość ruchu do 200 mm/s,
 • Pomiar przemieszczenia głowicy z dokładnością +/-0,01mm,
 • Serwonapęd elektryczny o niskiej bezwładności i dużej dynamice reakcji na zjawiska zachodzące podczas zgniatania,
 • Serwonapęd przemysłowy o dużej wytrzymałości z napędem kulowym o wysokiej trwałości i żywotności.,
 • Zastosowanie zgodne z R100.03, ISO 12405-1(2), IED 62660-2, SAE J2929, SAE J2464, UL 2580, QC/T 743.
prasa hero

Prasa serwoelektryczna

Prasa do zgniatania systemów bateryjnych, ogniw, modułów, pakietów o wymiarach 800x800x500 mm, zdolna do wytwarzania siły 100 kN i utrzymywania jej przez okres 24 godzin. Prasa w systemie zamkniętym, ze szczelnością zapewniającą brak rozlewania czynnika gaśniczego poza obrys pracy, podczas jego podaży z wnętrza prasy poprzez dysze. Sterowanie zewnętrze za pomocą platformy Dewesoft. Możliwość swobodnego zatrzymywania głowicy prasy, wg programowanej „logiki”, po spełnieniu dowolnych warunków, w tym: przekroczenie napięcia baterii, przekroczenie temperatur, osiągnięcie pozycji, osiągniecie poziomu deformacji.

 

Serwonapęd elektryczny

 • Serwonapęd elektryczny wytwarzający maksymalną siłę nacisku 100 [kN], dysponujący skokiem 450mm, maksymalną prędkością wysuwu 150mm/s, z precyzją pozycjonowania +/- 0,01 mm,
 • Czujnik siły wbudowany w układ mechaniczny serwonapędu, zdolny do pomiaru siły w zakresie 5-100[kN], o błędzie pomiarowym <+/-1%,
 • Serwokontroler do zasilania serwonapędu wyposażony w układ regulacji prędkości wysuwu, regulacji położenia tłoczyska oraz regulacji nacisku, z możliwością programowania momentu zatrzymania ruchu w zależności od wartości sił działających na prasowany element,
 • Zestaw przewodów zasilających serwonapęd.

Przestrzeń robocza prasy

 • Przestrzeń pracy ze szczelną wentylowana komorą,
 • Przestrzeń robocza o wymiarach 80 x 80 x 50 cm wysokości,
 • System ułożyskowania w postaci czterech sztywnych kolumn, umożliwiający ruch pionowy w pełnym zakresie pracy serwonapędu i przenoszący wszelkie momenty zginające oraz skręcające mogące powstawać podczas nie symetrycznego oddziaływania sił prasujących,
 • Cztery, odchylane na zawiasach burty, uszczelnione z zastosowaniem uszczelki gumowej i wykonane ze stali nierdzewnej,
 • Krócieć do montażu instalacji wyciągowej,
 • Odpływ cieczy gaszącej zlokalizowany w pobliżu jednej z czterech naroży urządzenia.

Układ kontrolny stanowiska

 • Panel operatorski HMI lub komputer klasy PC do wprowadzania danych i odczytu informacji,
 • Zaawansowany kontroler serwonapędu pozwalający na sterowanie położeniem głowicy roboczej w funkcji czasu, sterowanie siłą nacisku w funkcji czasu i położenia, zatrzymanie głowicy przy zadanej sile maksymalnej, automatyczny powrót głowicy do położenia startowego, utrzymywanie siły 100kN przez czas do 24h,
 • Pomiar temperatury z zastosowaniem termopary typu J,
 • Pomiar napięcia stałego w zakresie 0-60V z zastosowaniem dedykowanych gniazd,
 • Główny panel kontrolny, stanowiący osobny podzespół połączony z prasą przewodem umożliwiającym umiejscowienie go w bezpiecznej odległości od urządzenia. Podstawowym zadaniem głównego panelu kontrolnego jest umożliwienie zatrzymania awaryjnego prasy (przycisk STOP) oraz włączenie i zatrzymanie testu.

Dostępne opcje

 • Możliwość instalacji systemów gaszenia chroniących maszynę i otoczenie laboratoryjne przed zniszczeniem, na wypadek pożaru – w tym: całkowite zalewanie wodą komory pracy, zraszanie wodą, wentylacja gazem obojętnym, chłodzenie CO2,
 • Możliwość instalacji systemów wyciągowych, usuwających gaz z przestrzeni prasowania. Kierunek zgniotu poziomy,
 • Możliwość pomiaru dodatkowych parametrów fizycznych: pomiar stężenia gazów toksycznych w przestrzeni prasy, ciśnienia wewnątrz modułu, bezdotykowy pomiar temperatury,
 • Nadzorowanie zdalne z zastosowaniem systemów wizyjnych,
 • Możliwość instalacji przystawek zgniatających: płaska płyta, półwalec (zgodny z R100rev3), półkula (dowolne wymiary przystawek).