Opis produktu

Przetworniki IEPE

Standard IEPE odnosi się do typu akcelerometru piezoelektrycznego (PE) z wewnętrzną elektroniką (IE), który umożliwia konwersję sygnału ładunkowego na sygnał napięciowy o niskiej impedancji. Zalety przetworników IEPE:

  • nie jest wymagana duża wiedza i doświadczenie w instalacji;

  • można korzystać z długich przewodów bez konsekwencji wzrostu szumów.

Przetworniki ładunkowe

Zasada działania akcelerometru opiera się na zależności masy sprężyny, w której naprężenie jest generowane względem do amplitudy i częstotliwości ruchu dynamicznego. W przetworniku piezoelektrycznym (PE) odkształcenie to jest przykładane bezpośrednio do elementu piezoelektrycznego, który wytwarza ładunek elektryczny proporcjonalny do ruchu mechanicznego. Zalety czujników PE:

  • Wysoka dynamika sygnału;

  • Mała masa i rozmiar przetwornika;

  • Zalecane w aplikacjach z bardzo wysokimi lub niskimi temperaturami.

Wzmacniacze ładunkowe

Przeznaczone są do użytku z przetwornikami ładunkowymi. Konwertują sygnał ładunkowy o wysokiej impedancji na sygnał napięciowy.

Kondycjonery sygnału

Akcesoria

Dytran Instruments