Opis produktu

System Thermias to unikatowe rozwiązanie w skali światowej, które pozawala na analizę ultraszybkich zjawisk emitujących widzialne promieniowanie cieplne. Thermias jest oparty o dowolną szybką kamerę światła widzialnego NAC Memrecam umożliwiając prowadzenie analizy temperaturowej zgodnie z zakresem prędkości i rozdzielczości danej kamery.

 
  • Analiza temperaturowa w zakresie 800 – 2500°C z częstotliwością próbkowania na poziomie 1,3 MHz
  • Każdy piksel dostarcza informacji o temperaturze
  • Prędkości do tej pory nieosiągalne dla kamer termowizyjnych stają się dostępne
  • Wyniki dostępne są w różnorodnych formatach: histogram rozkładu temperatury, zmiana temperatury w czasie trwania całego zjawiska obrazująca temperatury minimalne, maksymalne i średnie, zmiana temperatury w danym punkcie, wzdłuż wyznaczonej linii albo wybranego obszaru

Nauka stojąca za systemem Thermias

Pomiar temperatury w oparciu o teorię dwóch długości fali i prawo Wiena.

Temperatura jest obliczana na podstawie wartości emisyjności i intensywności świecenia dla określonej długości fali (koloru).

Kiedy wzrasta temperatura to:

  • wzrasta intensywność świecenia zjawiska,

  •  skracana jest długość fali promieniowania.

Główne obszary zastosowania systemu Thermias to:

  • eksplozje (analiza temperaturowe płomienia)

  • procesy spalania (silniki samochodowe, lotnicze, paliwo rakietowe, itp.)

  • spawanie, zgrzewanie (temperatura materiału i jeziorka spawalniczego)

  • każde zjawisko, które emituje widzialne promieniowanie cieplne

nac Image Technology

Firma nac oferuje szeroką gamę produktów spełniających najbardziej wymagające i unikalne potrzeby w zakresie rejestracji obrazu.
Produkty nac oferują największą czułość na światło, najlepszą jakość obrazu, największą pojemność pamięci, najmniejsze kamery i najbardziej zintegrowane pakiety oprogramowania w branży.