Opis produktu

Analiza FFT

Analiza widmowa FFT w oprogramowaniu DEWESoft X3 umożliwia zaawansowane uśrednianie, wybór rozdzielczości widma oraz zdefiniowanie szerokości pasma pomiarowego. Wiele kanałów może być wyświetlanych i analizowanych jednocześnie we wspólnym oknie pomiarowym w celu łatwego porównywania.

Analiza rzędów

Analiza rzędów (Order Tracking) służy do diagnozowania stanu technicznego maszyn wirnikowych i określania ich stabilnych punktów pracy, znajdowania przyczyn drgań oraz określania rezonansów. Firma DEWESoft oferuje intuicyjne oprogramowanie umożliwiające dokonywanie analizy rzędów oraz niezbędną aparaturę do akwizycji danych.

Wyważanie maszyn wirnikowych

DEWESoft oferuje jedno- i dwupłaszczyznowe narzędzie do dynamicznego wyważania maszyn wirnikowych. Jest to doskonałe rozwiązanie do szybkiej eliminacji niewyważenia maszyny. Narzędzie umożliwia zautomatyzowany proces pomiarowy „krok po kroku”.

Analiza drgań giętno-skrętnych

Drgania skrętne są częstym źródłem usterek wałów. Moduł DEWESoft do analizy drgań giętno-skrętnych w połączeniu z modułem analizy rzędów jest doskonałym narzędziem do rozwiązywania problemów w przekładniach i wałach. Moduł ten odnajduje zastosowanie w najróżniejszych aplikacjach motoryzacyjnych, przemysłowych oraz energetycznych.

Pomiar narażenia na wibracje przekazywane na ciało (WBV)

Znormalizowane współczynniki pozwalają na łatwą ocenę ryzyka obrażeń u pracowników narażonych na ciągłe wibracje. Rozwiązanie, które oferuje DEWESoft obsługuje pomiar drgań całego ciała oraz ręki i ramienia. Moduł Human and Whole Body Vibration (WBV) jest zgodny ze odpowiednimi normami międzynarodowymi – ISO 5349, ISO 8041, ISO 2631-1 i ISO 2631-5.

DEWESoft

Dewesoft jest wiodącym dostawcą systemów akwizycji danych (DAQ) i rozwiązań do ich analizy. Systemy Dewesoft są wykorzystywane przez liderów badań i rozwoju w branży motoryzacyjnej, lotniczej, obronnej, transportowej, energetycznej i innych.