Firma Envibra umożliwia kalibrację dostarczanych systemów pomiarowych oraz szerokiej gamy przetworników. Odpowiednia kalibracja jest podstawową czynnością w procesie wszystkich pomiarów. Zapewnia, że ​​urządzenie wykorzystywane do badań i testów dokładnie wskazuje mierzony parametr oraz, że przyrząd działa zgodnie ze swoją specyfikacją. Według International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) celem kalibracji jest:

  • Poznanie poziomu niepewności pomiaru, jaki może osiągnąć system pomiarowy podczas badań.
  • Potwierdzenie, czy nastąpiła zmiana czułości przyrządu pomiarowego, która mogłaby wzbudzać wątpliwości co do wyników pomiaru.
  • Poprawne oszacowanie odchylenia między wartością odniesienia, a wartością uzyskaną za pomocą urządzenia pomiarowego.
  

W zależności od urządzenia oraz wymagań klienta, umożliwiamy wykonanie kalibracji przez akredytowane laboratorium zgodne z ISO 17025, jak i kalibrację dokonaną przez producenta urządzenia pomiarowego. Dzięki naszej współpracy z renomowanymi laboratoriami oraz światowej klasy producentami systemów pomiarowych zapewniamy kalibrację takich urządzeń jak:

  • Przetworniki przyspieszenia;
  • Kontrolery drgań;
  • Mikrofony pomiarowe;
  • Systemy pomiarowe DAQ dostarczane przez Envibra;
  • Jednostek GPS oraz INS/IMU dostarczanych przez Envibra dla systemów DEWESoft;
  • Przetworników do pomiarów prądowych DEWESoft;
  • oraz innych urządzeń do pomiarów wielkości dynamicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań oraz zleceń usług kalibracyjnych, zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem: