Opis produktu

System monitorowania stanu maszyn - CBM

DEWESoft oferuje wysokiej klasy systemy akwizycji danych, umożliwiające rozproszone pomiary różnych wielkości fizycznych w celu zidentyfikowania znaczącej zmiany, która wskazuje na rozwijającą się awarię lub nieprawidłowe działanie obiektu technicznego. Rozwiązania DEWESoft nadają się do takich zastosowań, jak ciągłe monitorowanie stanu skrzyni biegów, wentylatorów, silników, dmuchaw i wszelkich innych maszyn wirujących w przemyśle motoryzacyjnym, wydobywczym, hutniczym i wielu innych.

System monitorowania stanu technicznego konstrukcji budowlanych

Systemy akwizycji danych Dewesoft są stosowane w dużych projektach monitorowania stanu konstrukcji mostów. Począwszy od pomiarów mechaniki strukturalnej do ciągłego monitorowania dużych, złożonych struktur, systemy te zapewniają rozproszony i zdalny monitoring wiaduktów, dróg, wieżowców oraz mostów.

DEWESoft

Dewesoft jest wiodącym dostawcą systemów akwizycji danych (DAQ) i rozwiązań do ich analizy. Systemy Dewesoft są wykorzystywane przez liderów badań i rozwoju w branży motoryzacyjnej, lotniczej, obronnej, transportowej, energetycznej i innych.