Opis produktu

Pomiar poziomu dźwięku

DEWESoft dostarcza miernik poziomu dźwięku klasy 1, który został zaprojektowany w celu spełnienia wymagań normy IEC 61672. Ten standard określa dwa poziomy wydajności, klasę 1 oraz klasę 2. Moduł pomiarowy poziomu hałasu DEWESoft wraz z odpowiednim analizatorem umożliwia obliczenie typowych parametrów pomiarów akustycznych z jednego mikrofonu.

Analiza oktawowa

Analiza oktawowa jest niezbędnym narzędziem dla pomiarów akustycznych, ponieważ daje przybliżoną reakcję ludzkiego ucha na dźwięk. Analiza pasm oktawowych za pomocą urządzeń i oprogramowania DEWESoft X3 spełnia wszystkie specyfikacje IEC, ANSI oraz umożliwia m.in. filtracje CPB (Constant Percentage Bandwidth).

Pomiar natężenia dźwięku

Rozwiązanie DEWESoft do pomiaru natężenia dźwięku zapewnia prosty i intuicyjny proces pomiaru, oferując jednocześnie najwyższą precyzję oraz uniwersalność. Aplikacja ta spełnia normę ISO 9614-2 (metoda skanowania natężenia dźwięku) oraz ISO 9614-1 (pomiar w dyskretnych punktach).

Pomiar mocy akustycznej

Procedura pomiaru mocy akustycznej jest znormalizowana. Standardy definiują rodzaje i źródła hałasu, środowisko testowe, niepewność pomiarową, szum tła, kryteria temperatury i wilgotności powietrza, oprzyrządowanie oraz położenie mikrofonów. Oprogramowanie DEWESoft umożliwia dokonywanie tych pomiarów spełniając jednocześnie normy ISO 3741, ISO 3744/639x oraz ISO 3745.

Pomiar jakości dźwięku

Testowanie jakości dźwięku jest ważnym elementem podczas projektowania. Aplikacje docelowe to m.in.: szeroko rozumiane maszyny, pojazdy i ich podzespoły lub jakikolwiek inny produkt emitujący dźwięk, który powinien być postrzegany jako właściwy lub pożądany dla użytkownika. Dewesoft oferuje rozwiązanie spełniające normy dotyczące tego rodzaju pomiarów:
ISO 532-1:2017, ISO 532-2:2017 oraz ISO 226:2003.

Czas Pogłosu RT60

Dla określenia właściwości akustycznych pomieszczenia, badanie czasu pogłosu RT60 za pomocą aparatury Dewesoft stanowi niezbędne narzędzie do uzyskania dokładnych wyników pomiarów. Łatwa konfiguracja i jednocześnie wiarygodny pomiar umożliwiają skuteczną modyfikację parametrów pomieszczenia oraz łatwe osiągnięcie pożądanego wyniku.

DEWESoft

Dewesoft jest wiodącym dostawcą systemów akwizycji danych (DAQ) i rozwiązań do ich analizy. Systemy Dewesoft są wykorzystywane przez liderów badań i rozwoju w branży motoryzacyjnej, lotniczej, obronnej, transportowej, energetycznej i innych.